Web sobre els Objectius de Desenvolupament del Mil·leni de l’ONU

Treball Fi de Màster curs 2011-2012
Laura de Bonis
Tutor: Joan Ribas

El meu treball final de Màster té com a objectiu desenvolupar un producte interactiu sobre els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni de les Nacions Unides. Es tracta de realitzar una web divulgativa per Ipad i ordinador que explica la temàtica de manera sintètica, atractiva i innovadora. Es tracta, doncs, de facilitar la digestió del contingut a l’usuari.
 
A través d’un plantejament estratègic, es desenvoluparà un producte que cerca l’equilibri entre grafisme i multimèdia. La pretensió del producte és aconseguir l’atracció i participació de l’usuari, permetent així una possible responsabilitat i conscienciació social.

Link: http://ldebonis.masterdg.com/tfm/mdg.html