Vídeo digital i animació

Al llarg de l’assignatura Vídeo digital i animació, impartida per Diego Fernández, hem adquirit les competències bàsiques per a planificar i realitzar una peça de vídeo digital, a partir del coneixement dels principis bàsics d’animació i de les infinites possibilitats que ofereix el software, Adobe After Effects.

A continuació es mostren alguns dels projectes finals de l’assignatura:

“No te veo” – Ignacio Quintero

“El mundo” – Paula Soler

“Moon River” – Kenzie Yoshimura