“Unplugged”, Treball Final de Màster de Rosa María De los Heros

El projecte “Unplugged”, Treball Final de Màster de Rosa María De los Heros, tutoritzat per Martí Ferré, és una publicació per a una sèrie de retirs de cap de setmana amb activitats creatives induides a partir de l’analògic. Parteix de la base que el món actual està fortament alimentat per imputs digitals i que les pauses analògiques són absolutament necessàries i essencials per al benestar de les persones. Partint d’aquesta base, l’objectiu del projecte és escriure un manifest per “Unplugged” i, posteriorment, dissenyar una sèrie de publicacions que il·lustrin i comuniquin aquesta declaració.

Tenint en compte que els manifestos acostumen a tenir com a propòsit cridar a l’acció, ha estat fonamental incorporar la interacció en la concepció del disseny, proporcionant una via per a una resposta potencial o intervenció de l’usuari.