Tipografia al Màster en Disseny Gràfic

Tipografia
Professor: Salvador Huertas

POSTER TIPO-GRÀFIC
Projecte realitzat pels participants en el Màster en Disseny Gràfic on es convinen les disciplines de tipografia expressiva i jeràrquica.
Poster promocional d’una tipografia on s’exposen els seus trets diferencials: formals i funcionals.

Objectius d’aprenentatge:
– Composició en base columna i mòdul
– L’espai blanc com a element vertebrador
– Organització dels elements en funció de la seva relació semàntica
– Jerarquia tipogràfica i legiblilidad