“The safest memories”, TFM de Paula Soler Blasco

“The safest memories” és el TFM de Paula Soler Blasco, tutoritzat per Martí Ferré.

Es tracta d’un projecte editorial centrat en la memòria autobiogràfica; un joc conceptual i estètic, una exploració pels recòndits de la memòria i un homenatge als processos artesanals.

Partint del llibre del psicòleg Douwe Draaisma “Por qué el tiempo vuela cuando nos hacemos mayores” es planteja un redisseny del llibre; una narració més completa que comuniqui com funciona la nostra memòria no només d’una manera descriptiva, sinó també a través del llenguatge visual.

El projecte explota les possibilitats dels recursos gràfics per expressar les característiques intrínseques al record i aportar al text una altra capa de significat. Així, es pretén submergir al lector en un recorregut laberíntic que ajudi a comprendre com recordem i per què oblidem.

  • Portada principal de la publicació "The safest memories" de Paula Soler Blasco