TFM – Nerea Borrell

“Festival Invisible”

Treball final de màster
Nerea Borrell Cedó
Tutor: Martí Ferré

El projecte tracta del desenvolupament de la gràfica d’un festival de música amb una característica que el diferència de tota la resta: el públic assistent no sabrà quins grups de música actuaran dins del recinte.
Els principals objectius que es proposen són els de desenvolupar un concepte i una formalització que impacti al públic i els mostri un reclam per assistir al esdeveniment.
Per s’ha desenvolupat gràficament la publicitat prèvia: cartell general, aplicació als camions repartidors de cervesa, banderoles, web i entrada. I també la del propi festival: entrada a dins del recinte, un fulletó informatiu de les actuacions, merchandising i la senyalització.


El proyecto trata del desarrollo de la gráfica de un festival de música con una característica que lo diferencia de todo lo demás: el público asistente no sabrá qué grupos de música actuarán dentro del recinto.
Los principales objetivos que se proponen son los de desarrollar un concepto y una formalización que impacte al público y los muestre un reclamo para asistir al evento.
Para ha desarrollado gráficamente la publicidad previa: cartel general, aplicación a los camiones repartidores de cerveza, banderolas, web y entrada. Y también la del propio
festival: entrada dentro del recinto, un folleto informativo de las actuaciones, merchandising y la señalización.

 

2 Comments