TFM – Cecilia Górriz

Disseny d’identitat per a empresa de venda en línia de productes carnis

Treball final de màster
Cecilia Górriz
Tutor: Xavier Alamany


L’objectiu del projecte és crear una marca que permeti donar a conèixer al públic una nova empresa de venda de carn en línia i repartiment a domicili, i construir una web d’encàrrecs en línia que ha d’actuar com a plataforma de comunicació entre el client i l’empresa.


Diseño de identidad para empresa de venta on-line de productos cárnicos

El objetivo del proyecto es crear una marca que permita dar a conocer al público una nueva empresa de venta de carne on-line y reparto a domicilio, y construir una web de encargos on-line que deberá actuar como plataforma de comunicación entre el cliente y la empresa.