Techno branding digital per a Nosoyjulix, treball final de postgrau de Camila Dolores Torales

En un món on la comunicació a través de mitjans digitals augmenta exponencialment cada dia, és molt important que els professionals tinguin una presència en línia que els representi adequadament.

La clienta, Nosoyjulix, una DJ argentina que transita els gèneres del techno, house, breaks i electro, posseeix un estil tant artístic com personal únic que necessita comunicar, tant als seus seguidors com a clients potencials.

D’aquí neix aquest projecte en què es desenvolupa una identitat visual digital aplicada a un lloc web personal i diferents peces complementàries per a xarxes socials i altres plataformes digitals.

A més de la informació típica que es trobaria en un lloc d’aquestes característiques, també s’hi inclou un esdeveniment propi de la clienta, per presentar el nou branding i impulsar la seva carrera.