“Steet Market Gang”, Treball Fi de Postgrau de Berta Coderc

El Treball Fi de Postgrau de la Berta Coderc ha estat tutoritzat pel Lluís Serra.

“Steet Market Gang” sorgeix de la necessitat de posar de nou en valor els cants d’ofertes dels mercats tradicionals, ja que s’ha perdut el costum, un gest que donava ambient i identitat pròpia a aquelles persones que treballen en aquest ofici. 

Amb el festival de gloses, cants improvisats, pretenc que els mercaders facin servir l’experiència per practicar els seus cants de forma professional.

Steet Market Gang, de Berta Coderc
© Berta Coderc