Propostes senyalització / Propuestas señalización

Propostes de senyalització per al parc d’atraccions Tibidabo, dins l’assignatura Projectes d’aplicacions gràfiques, impartida per Martí Ferré.

Propuestas de señalización para el Parque de atracciones Tibidabo, dentro de la asignatura Proyectos de aplicaciones gráficas, impartida por Martí Ferré.