Proposta d’identitat del grup Apolo – Noemi Sánchez

Identitat del grup Apolo
Estudiant:
Noemi Sánchez
Assignatura: Projectes d’identitat gràfica
Professor: Xavier Alamany

Tot explorant vies per a determinar la identitat d’Apolo —grup de serveis d’oci nocturn—, els alumnes han abordat una serie de cartells genèrics destinats a les marquesines dels carrers de Barcelona.
Noemi Sánchez ha utilitzat la seva capacitat pel dibuix per a proposar uns personatges que despertin misteri i interès en el públic. Durant el procés, se l’ha induït a diferenciar entre tècniques de dibuix i tècniques de disseny i a mesclar-ne els corresponents llenguatges ben destil·lats. Treball en procés.