Projectes web: Roger Vallès

Procés de treball per al redisseny del web del Macba, dut a terme per Roger Vallès dins l’assignatura de Projectes web.

Proceso de trabajo para el rediseño de la web del Macba, llevado a cabo por Roger Vallès en la asignatura de Proyectos web.