Projectes Web

A l’assignatura Projectes Web, impartida per Anna Fuster, l’alumnat s’introdueix al disseny web estudiant la metodologia que requereix embarcar-se en un projecte d’aquestes dimensions.

Al llarg de les sessions l’alumnat s’enfronta a casos pràctics, tant de disseny com de redisseny d’una pàgina web. La metologia estudiada abarca des del plantejament dels problemes de disseny i la definició del briefing fins a l’anàlisi de referents i la creació de la guia d’estils.

Com a projecte final d’assignatura se’ls plantejà el repte següent: partint de la web actual de Clownia, festival de música i espectacles, proposar un redisseny enfocat en enriquir l’experiència d’usuari, definint els problemes del disseny actual i buscant-ne la ressolució creativa. A continuació es mostren alguns dels projectes:

Marta Font

Rut Solé

Kenzie Yoshimura

Paula Soler