Projecte d’Identitat gràfica Laie Ortín / Proyectos de Identidad gráfica Laie Ortín

[CAT]

L’objectiu ha estat la creació del disseny fins ara inexistent de la identitat genèrica de la companyia, i el redisseny de la identitat de cadascuna de les empreses que la componen, per tal d’unificar la imatge del conjunt Apolo.
Degut a la varietat de serveis que ofereix, el camí triat ens porta a la creació d’una imatge poc concreta que ens omple d’una sensació de misteri, nocturnitat i joc, trencant bastant amb el passat i creant una nova imatge, encara que inicialment aquest no fos el camí escollit.

[CAST]

El objetivo ha sido la creación del diseño hasta ahora inexistente de la identidad genérica de la compañía, y el rediseño de la identidad de cada una de las empresas que la componen, con el fin de unificar la imagen del conjunto Apolo.
Debido a la variedad de servicios que ofrece, el camino elegido nos lleva a la creación de una imagen poco concreta que nos llena de una sensación de misterionocturnidad y juego, rompiendo bastante con el pasado y creando una nueva imagen, aunque inicialmente ese no fuera el camino escogido.