Projecte d’ Identitat gràfica – Carme Pons / Proyecto de Identidad gráfica – Carme Pons

[CAT]

L’objectiu ha estat crear una identitat que reflexi els punts forts d’Apolo: Qualitat i diversió a bon preu. Fidelitzar el seu públic i a la vegada crear una identitat que els doni capacitat de creixement i diversificació en àmbits nous com en són el luxe o l’esport.

(Assignatura Projectes d’Identitat impartida per Xavier Alamany dins la Diplomatura de Postgrau de Disseny d’Elements Gràfics)

[CAST]

El objetivo ha sido crear una identidad que refleje los puntos fuertes de Apolo: Calidad y diversión a buen precio. Fidelizar su público y a la vez crear una identidad que les dé capacidad de crecimiento y diversificación en nuevos ámbitos como son el lujo o el deporte.

(Assignatura de Proyectos de Identidad impartida por Xavier Alamany dentro de la Diplomatura de Posgrado de Disseny d’Elements Gràfics)