Presentacions Treball Final de Màster 2011 / Presentaciones Trabajo 2011

Els 14 i 15 de setembre de 2011 s’han presentat els Treballs Final de Màster del Màster de Disseny Gràfic a Eina, del curs 2010-11.

Els 14 y 15 de septimbre de 2011 se presentaron los Trabajos Final de Máster del Máster de Diseño Gráfico en Eina, del curso 2010-11.