Presentació final de Projectes amb Martí Ferré// Presentación final de Proyectos con Martí Ferré

CAT

L’últim dia de classe del postgrau de disseny d’elements gràfics, tenim la presentació final de l’assignatura de projectes. Tots els alumnes mostren el seu disseny i aplicació de la imatge corporativa, treballada y tutoritzada pel professor Martí Ferré, L’aplicació de la imatge sobre diversos formats com; cartells publicitaris, maquetes de senyalètica, web corporativa, entrades, flyers, menús de restaurant o agendes de teatre… En aquesta última presentació vam comptar amb les correccions i opinions dels professors Lluc Massaguer i Salvador Huertas, que van aportar noves idees i un clima molt familiar.

CAST

El último día de clase del postgrado de diseño de elementos gráficos, tenemos la presentación final de la asignatura de proyectos. Todos los alumnos muestran su diseño y aplicación de la imagen corporativa, trabajada y tutorizada por el profesor Martí Ferré, La aplicación de la imagen sobre diversos formatos como; carteles publicitarios, maquetas de señalética, web corporativa, entradas, flyers, menús de restaurante o agendas de teatro … En esta última presentación contamos con las correcciones y opiniones de los profesores Lluc Massaguer y Salvador Huertas, que aportaron nuevas ideas y un clima muy familiar.