Presentació de Projectes d’aplicacions gràfiques

Per tancar l’assignatura de Projectes d’aplicacions gràfiques, impartida per Martí Ferré, el 21 de desembre es fa fer una presentació pública dels resultats obtinguts en l’estudi de redisseny de la imatge gràfica (cartells, catàleg, senyalització i pack) del Tibidabo.

——-

Para cerrar la asignatura de Proyectos de aplicaciones gráficas, impartida por Martí Ferré, el 21 de diciembre se hizo una presentación pública de los resultados obtenidos en el estudio de rediseño de la imagen gráfica (carteles, catálogo, señalización y pack) del Tibidabo.