Introducció a la Programació

Els professors Jordi Collell i Oriol Collell s’han encarregat de dur a terme la docència de l’assignatura d’Introducció a la Programació. Aquesta assignatura té com a objectiu dotar els estudiants d’un coneixement base del llenguatge de programació. D’aquesta manera poden conèixer la complexitat dels projectes online, realitzar bons plantejaments, aconseguir una comunicació fluïda amb l’entorn professional i treure el màxim de profit a les possibilitats tècniques.

Els alumnes aprenen el funcionament del llenguatge Java Script, nocions de PHP i MySQL i el funcionament pràctic de les llibreries JQuery. Durant el curs es fan diferents pràctiques que van dotant l’alumnat de recursos útils per a possibles projectes. Una d’elles ha estat utilitzant la llibreria TweenMax de GreenSock.

Paola Belmonte

L’usuari clica les anelles del mandala i fa que aquestes s’aturin o es desplacin circularment.

2017_belmonte_progr

Laia Faiges

El planeta gira i és deté en prémer el botó d’encesa del centre.

2017_faiges_progr

Andrés Gutiérrez

Els botons de la màquina fan accionar tot tipus d’interaccions.

2017_gutierrez_progr

Marc Juanola

La màquina de rajos de la dreta pot accionar-se i apagar-se.

2017_juanola_progr

Sandra Rubio

La fàbrica de xocolata té un moviment continu de les seves premses i engranatges.

2017_rubio_progr