Introducció a la programació: Cecilia Górriz

Gràfica interactiva en Flash sobre l’evolució del preu de la vivenda proposada per Cecilia Górriz a l’assignatura Introducció a la programació, Action Script, conduïda per Joan Ribas.

La podeu trobar a: http://www.cgorriz.masterdg.com/as3/cgorriz_grafica_entrega/

Gráfica interactiva en Flash sobre la evolución del precio de la vivienda propuesta por Cecilia Górriz la asignatura Introducción a la programación, ActionScript, conducida por Joan Ribas.

La podéis encontrar en: http://www.cgorriz.masterdg.com/as3/cgorriz_grafica_entrega/