Infogràfics del Postgrau

Natalia Ocasio

L’assignatura de Rich Media del Postgrau impartida pel professor Joan Ribas es va acabar aquesta setmana amb el lliurament de les infografies dels alumnes. Durant el curs els alumnes han executat diversos exercicis usant els llenguatges de programació de Canvas i HTML5.

Joan Ribas va proposar com a projecte final del curs la creació d’un infogràfic interactiu perquè els alumnes apliquessin els seus nous coneixements de programació. Gràcies a la supervisió i els ensenyaments d’en Joan, els alumnes han acabat el curs complint amb el seu propòsit amb la presentació finals de les seves infografies en HTML5 informatives i interactives!

Aquí presentem alguns exemples treballs realitzats els alumnes, … i no dubteu en fer “clic”!:

Laura de Bonis
Rachel Jill Papernick