Infografia i visualització de dades

A l’assignatura de d’infografia i visualització de dades, conduïda per Diego Fernández, l’alumnat ha posat en pràctica els coneixements adquirits tractant un tema relacionat amb la tecnologia.

A continuació, alguns dels treballs proposats:

Más es menos. Andrea Ortiz.

En aquesta infografia, es presenta visualment i directament la relació entre les xarxes socials i la salut mental. La informació s’ha obtingut a partir de més de 800 enquestes realitzades a una població internauta de més de 15 anys.

En aquest context, s’ha utilitzat la tècnica de la distorsió per abordar la mateixa distorsió. S’han seleccionat set preguntes específiques de l’informe, cadascuna de les quals es representa mitjançant un símbol relacionat. Per exemple, es fa servir un cor per simbolitzar la percepció de la pèrdua d’habilitats socials. A partir d’aquestes preguntes i símbols, es pot quantificar el grau de distorsió en la percepció de diversos conceptes a diferents franges d’edat.

En aquest exercici es vol destacar la relació entre les xarxes socials i la salut mental d’una manera visualment impactant. En centrar-se en preguntes clau i utilitzar símbols representatius, es pretén cridar l’atenció sobre la distorsió que pot sorgir a través de l’ús de les xarxes socials i com això pot afectar la nostra salut mental.

Aquesta infografia es basa en l’informe de Beneficis i riscos de l’ús d’Internet i les xarxes socials de l’Observatori Nacional de Tecnologia i Societat (2022).

Visualització

Cuestión de privilegios. Santiago Benavides.

La infografia proporciona una visió detallada de l’accés al teletreball a Catalunya, considerant variables com les bretxes de gènere, edat, educació i nivell d’ingressos.

Hi ha un enllaç significatiu entre la percepció salarial i l’opció de treball a distància. Els llocs de treball que tenen més probabilitat de teletreballar solen gaudir de salaris per sobre de la mitjana nacional.

Aquesta connexió explica per què la possibilitat de teletreballar és més alta per a aquelles persones que reben salaris superiors als 1.600 euros mensuals.

Les ocupacions amb salaris més alts solen brindar més oportunitats per treballar de forma remota, mentre que els salaris baixos tendeixen a estar associats amb feines que requereixen presencialitat.

Aquests resultats donen suport a la noció que el teletreball és més comú en professions ben remunerades i en sectors que permeten l’adaptació a aquest model laboral flexible.

Les dades van ser extretes de l’article “Radiografia del treball a distància: Preferències i possibilitats de la societat espanyola”. Aquest estudi proporciona una visió detallada sobre l’accés al teletreball a Espanya, considerant diverses variables com les bretxes per sexe, edat, estudis i nivell d’ingressos.

The Anti Climate Crisis Propaganda. Jana Stolz

Infografia Anti Climate Change Crisis. Jana Stolz
Infografia Anti Climate Change Crisis. Jana Stolz
Infografia Anti Climate Change Crisis. Jana Stolz

Be real. Pilar González

Infografia Be Real

Queen of charts. Camila Dolores Torales

Infografia Queen of charts

It’s not a match. Rut Lletjós

Infografia It's not a match