Identitat gràfica d’un hotel

El treball final de l’assignatura impartida per Lluís Serra Pla consistia en elaborar la identitat gràfica d’un hotel inventat per cadascú de nosaltres. Hem hagut de tindre en compte diferents factors com les tipografies, la tècnica d’elaboració, la paleta de colors o l’ús de la imatge/il·lustració que tots junts formen la identitat única de cada hotel.

A continuació es mostraran alguns exemples realitzats pels i les estudiants del nostre postgrau:

Ariadna Bertran ha dissenyat la identitat pel seu hotel itinerant Faune.

Garazi Conde ha dissenyat la identitat pel seu retir rural de psicologia anomenat Forma.

Guillermo Chanivet ha dissenyat la identitat pel seu hotel Diálogo.

Irene Núñez ha dissenyat la identitat pel seu hotel botànic Cocoon.

Laura Padilla ha dissenyat la identitat pel seu motel cyberpunk Night City Motel.

Marina Romacho ha dissenyat l’identitat pel seu suau hotel Als Núvols.