“Hipervincles”, TFM d’Ariadna Beltran

Hipervincles. Una cerca al voltant de les relacions afectives des d’una
perspectiva queer no-monògama
és el TFM d’Ariadna Beltran, tutoritzat per Nikita Bashmakov.

Hipervincles és un projecte editorial que imita una cerca digital explorant diferents conceptes al voltant dels vincles i afectes queer. Juga amb la idea de vincle com a vincle afectiu i vincle com a hipervincle, enllaç d’un concepte a un altre, creant una analogia visual entre el vincle digital i el vincle afectiu. Per fer-ho, es nodreix d’iconografia que associem a l’exploració del ciberespai traslladada a un llibre físic, jugant amb la ironia inherent en aquest anacronisme. Dins el llibre es pot seguir una lectura lineal o crear el teu propi recorregut seguint els “links” que t’indiquen a quines pàgines anar. El llibre es posiciona com una eina informativa de conceptes relacionats amb les no-monogàmies però alhora com una crítica al sistema heteropatriarcal i la monogàmia obligada.

Podeu consultar la memòria d’aquest projecte al repositori d’EINA.