Experiencia d’usuari a l’assignatura de Projectes Web.

A l’assignatura impartida per Mireia Ribera Turró i Anna Fuster hem fet un treball al voltant de la usabilitat web, a aquest treball hem analitzat tots els aspectes necessaris per a redissenyar la web d’una exposició digital.

En concret, hem repassat tota la part previa al disseny, on s’analitzen diferents webs, es fan tests amb usuaris reals i buyer-persona, etc. tot per crear una web el més fàcil i intuïtiva possible per als usuaris als qui va dirigida.

A continuació es mostraran alguns dels treballs fets pels alumnes de l’assignatura.

Andreu Alfonso, Guillermo Chanivet i Garazi Conde, Benchmarking.

El benchmarking:

És el procés amb el qual es recopila informació i s’obtenen idees per a aplicar posteriorment a la teua web mitjançant la recerca de webs de camps similars i possibles competidors.

Carlos Rodríguez, Wireframes.

Els wireframes:

Són esquemes visuals que farem sobre l’estructura que volem donar-li a la nostra web abans de començar a dissenyar-la.

Ana Paz Zanoni, Berta Salomó Giménez i Daniela Urrego, Journey Map.

Els journey maps:

Il·lustren les diferents emocions que sent l’usuari quan navega pel prototip de la nostra web, segons les seues reaccions recopilarem informació que posteriorment ens servirà per modificar la web d’acord als usuaris que l’acaben fent servir.

Clara Cerdà, Laura Padilla i Adrià Rodríguez, Perfils d’usuari.

Els perfils d’usuari:

Són les fitxes que crearem amb les quals descriurem el tipus de persona a qui va dirigit la nostra web, de manera que empatitzarem més amb els usuaris i dissenyarem més fàcilment la web d’acord a ells.

Luis Felipe Huamán, Clàudia Alié, Victor Macarulla, Javier Pascual, Sketches.

Els sketches:

Serviran per a definir i concretar la manera en la qual dissenyarem la web.

Sílvia Parera, Marina Romacho, María Santos i Andrea Villela, Escenaris.

Els escenaris:

Són petites històries sobre els usuaris als qui va dirigida la nostra web, aquests es creen sobre objectius i situacions concretes que es donaran a terme a la web de manera que tinga un ús real.