Enjoe swimwear, treball final de postgrau de Valeria Támez

Enjoe Swimwear té com a objectiu crear una experiència de compra online autèntica i dinàmica per als seus clients, reflectint la seva identitat i valors d’amor propi. Per aconseguir-ho la marca s’enfoca en l’experiència d’usuari, buscant que el lloc web sigui ràpid, intuïtiu i lliure d’elements distractors.

El projecte es basa en la investigació i metodologia del design thinking per comprendre les necessitats dels usuaris i generar-hi connexió i proximitat.

L’enfocament en l’experiència dusuari, juntament amb el disseny de mapa del web, la guia d’estils i les variacions de la interfície, tenen l’objectiu de generar un resultat positiu per als usuaris, que serà validat a través de proves amb clients reals.

Enjoe Swimwear busca oferir una experiència de compra en línia que s’allunyi dels estereotips tradicionals, centrant-se en l’autenticitat i la connexió amb els seus clients.