“Ecoimpakt”, TFM de l’Oriol Cervantes

“Ecoimpakt”, és el TFM de l’Oriol Cervantes, tutoritzat per Núria Saban.

Ecoimpakt és un projecte de disseny i desenvolupament web especulatiu que pretén comunicar una idea concreta: res no és sostenible de manera categòrica.

La formalització consisteix en una pàgina web d’una ONG: ecoimpakt.org, que es dedica a desenvolupar projectes d’assistència a comunitats o ecosistemes que es trobin en situació de vulnerabilitat. És una ONG que opera el 2031 amb les suposades problemàtiques existents en aquell any. Sovint, aquestes problemàtiques tenen la seva arrel en situacions que sí que existeixen el 2021 i que podrien escalar en conflictes de diferents tipus, és d’aquests potencials conflictes futurs dels quals s’ocupa Ecoimpakt.

A través d’una formalització austera de la pàgina web, es pretén reflexionar sobre l’elevat consum energètic d’Internet.

El que Ecoimpakt pretén és ser un toc d’atenció, una reflexió sincera per a tots els que, volent consumir d’una manera més conscient i responsable, pequem de simplificar massa una realitat que és molt més complexa, i conté moltes més variables que un simple certificat orgànic seria capaç d’abastar.

Podeu visitar la web a ecoimpakt.org