Duedate, Treball Final de Màster de Paula Lavergne

El projecte “Duedate”, Treball Final de Màster de Paula Lavergne, tutoritzat per Diego Fernández, és una aplicació que connecta a l’usuari als seus supermercats preferits per evitar el desaprofitament massiu de menjar. Sorgeix de la necessitat de revisitar com a consumidors la manera que tenim de comprar i consumir aliments i ser conscients de la nostra responsabilitat com a individus davant aquest gran problema, la fam en el món.