Disseny i prototipatge de projectes web

En aquesta assignatura, conduïda per Anna Fuster, s’ha partit de la investigació i prototipatge de baixa fidelitat dut a terme a l’assignatura de Service Design, impatida per Paloma González Díaz.

El projecte d’ambdues assignatures està dirigit al redisseny de webs dels Centres Cívics de Barcelona, tenint el compte les necessitats dels usuaris i les característiques específiques de cadascun.

Camila Dolores Torales

Redisseny del Centre Cívic Parc Sandaru

El Centre Cívic Parc Sandaru es troba a l’espai que una vegada fou la fàbrica de begudes gasoses Sandaru. En aquest treball de redisseny del seu lloc web, es va buscar no només millorar-ne la navegació i usabilitat, sinó també impregnar la identitat visual del web amb l’essència i història del centre.

  • Proposta de redisseny del web del Centre Cívic Parc Sandaru de Caila Dolores Torales. Versió escriptori.

Carlota Vallvé

Redisseny del Centre Cívic Casa Groga

Silvia Garcia Aguilar

Centre Cívic Casa Groga