“Convex. Sobre drogues”, Treball Final de Màster de Paula Terra

El projecte “Convex. Sobre drogues”, Treball Final de Màster de Paula Terra (http://paulaterrabosch.com/), tutoritzat per Martí Ferré, és una publicació editorial centrada en el món de les drogues. Es caracteritza per l’enfoc

i la perspectiva des dels quals s’ofereixen els continguts, tractant un tema tabú amb total transparència. Cada monogràfic aborda una droga diferent, proporcionant informació obertament i sense perjudicis.

Es pretén oferir un tipus de contingut que permeti generar un impacte emocional al lector, sense que la pròpia publicació divulgui directament la prohibició de les drogues, sinó que siguin els propis continguts i el tractament gràfic els que facin reflexionar a l’usuari sobre el consum d’aquestes substàncies i els efectes negatius que comporten.

A partir de la sèrie de monogràfics “Convex” també s’ha conceptualitzat i desenvolupat el material gràfic i comunicatiu per unes jornades informatives sobre drogues; «En la nada», unes jornades que concerneixen el tema de les drogues des de la mateixa perspectiva que ho fan les publicacions (amb un to informatiu però reflexiu).