Conferència: Gestionar la comunicació: què i com comunicar / Conferencia: Gestionar la comunicación: qué y cómo comunicar

Juan Ignacio Sans Pasqual va explicar la seva dilatada experiència en l’àmbit de la comunicació social i pública

En el marc de l’assignatura d’Anàlisi i Gestió de Projectes de Disseny, impartida per Anna Llàcer, es va convidar a Juan Ignacio Sans Pasqual a explicar la seva dilatada experiència en l’àmbit de la comunicació social i pública.

J. Ignasi, en l’actualitat, és el Cap de Comunicació de l’Ajuntament de Sant Cugat i va ser durant 12 anys Gerent de Publicacions de la Impremta Municipal de l’Ajuntament de Barcelona. En la seva conferència ens va aportar idees per qüestionar i millorar els projectes que desenvolupem. A més, ens va donar la seva visió social del disseny (sempre amb un toc de “creativitat
romàntica “) perquè totes les nostres propostes s’apropin a la realitat i s’adaptin a les persones a les quals van dirigides.

En el marco de la asignatura de Análisis y Gestión de Proyectos de Diseño, impartida por Anna Llàcer, se invitó a Juan Ignacio Sans  Pascual a contar su dilatada experiencia en el ámbito de la  comunicación social y pública. J. Ignacio, en la actualidad, es el  “Cap de Comunicació” del Ayuntamiento de Sant Cugat y fue durante 12 años Gerente de Publicaciones de la Imprenta Municipal del Ayuntamiento de Barcelona. En su conferencia nos aportó ideas para cuestionar y mejorar los proyectos que desarrollamos. Además, nos dió su visión social del diseño (siempre con un toque de “creatividad romántica”) para que todas nuestras propuestas se acerquen a la realidad y se adapten a las personas a las cuales van dirigidas.