Cartells a Anàlisi i Gestió / Carteles en Análisis y Gestión

Cartells creats a partir de varis articles que parlaven de la gestió d’estudis de disseny gràfic, escrits per diferents dissenyadors de renom. L’objectiu del projecte de classe era investigar sobre l’estudi i fer un cartell  considerant l’article llegit i l’estil gràfic de cadascun d’ells. Assignatura: Anàlisi i Gestió, impartida per Anna Llàcer.

——-

Carteles creados a partir de varios artículos que hablaban de la gestión de estudios de diseño gráfico, escritos por diferentes disseñadores de renombre. El objetivo del proyecto de clase era investigar sobre el estudio y hacer un cartel  considerando el artículo leído y el estilo gráfico de cada uno de ellos. Asignatura: Análisis y Gestión, impartida por Anna Llàcer.

Jordi Masdeu
Jordi Masdeu
Humberto Garcia
Humberto Garcia
Elisenda Muns
Elisenda Muns