Arts gràfiques, treball final de l’asignatura// Artes gráficas, trabajo final de la asignatura

CAT

Després de gairebé 4 mesos d’aprenentatge intensiu en arts gràfiques fem la presentació individual del nostre treball de recerca. Una proposta molt atractiva per a poder aprofundir sobre qualsevol tècnica gràfica. Les presentacions van ser molt interessants ja que vam descobrir com imprimir sobre fusta, com fer paper reciclat de manera artesanal i fins i tot el joc que donen unes planxes metàl·liques trobades al encants, un gran treball que ens va presentar l’alumna Núria Manzano, on a partir d’unes planxes amb gravats va reproduir els seus dibuixos de diverses maneres i cada una d’elles amb resultats més diversos i sobretot amb un caràcter molt artesanal.

CAST

Después de casi 4 meses de aprendizaje intensivo en artes gráficas hacemos la presentación individual de nuestro trabajo de investigación. Una propuesta muy atractivas para poder profundizar sobre cualquier técnica gráfica. Las presentaciones fueron muy interesantes ya que descubrimos cómo imprimir sobre madera, como hacer papel reciclado de forma artesanal e incluso el juego que dan unas planchas metálicas encontradas en encantos, un gran trabajo que nos presentó la alumna Nuria Manzano, donde a partir de unas planchas con grabados reprodujo sus dibujos de diversas maneras y cada una de ellas con resultados más diversos y sobretodo con un carácter muy artesanal.