Arts gràfiques – Marta Brinchi

Projecte d’investigació de Marta Brinchi, dins l’assignatura Arts Gràfiques, impartida per Lluc Massaguer.

Proyecto de investigación de Marta Brinchi, dentro de la asignatura Artes Gráficas, impartida por Lluc Massaguer.

“LA SERIGRAFÍA Y EL CARTEL”

Estudi sobre la serigrafia i la seva relació amb la història del cartell. La posada en pràctica d’aquest sistema d’impressió sobre un suport poc habitual fa que sorgeixin una sèrie d’imprevistos que no es poden descobrir des de la teoria.

Estudio sobre la serigrafía y su relación con la historia del cartel. La puesta en práctica de este sistema de impresión sobre un soporte poco habitual hace que surjan una serie de imprevistos que no se pueden descubrir desde la teoría.