Arts gràfiques – Humberto García

Projecte d’investigació d’Humberto García, dins l’assignatura Arts Gràfiques, impartida per Lluc Massaguer.

Proyecto de investigación de Humberto García, dentro de la asignatura artes Gráficas, impartida por Lluc Massaguer.

“LAS PAREDES HABLAN – STENCIL”

Estudi de l’origen de l’Stencil, la seva història i artistes que l’han utilitzat, així com la seva part més tècnica i consells per a utilitzar-la com:

1. Reuneix una placa radiogràfica, acetat, o cartró, un cúter, cinta d’emmascarar, aerosol i la teva idea.
2. Dibuixa el teu disseny a la plantilla i talla la imatge.
3. Fica-ho tot a la teva bossa, espera que es faci de nit i busca una paret.
4. Recolza el motlle o stencil a la paret i ruixa la placa des d’uns deu cm.

Estudio del origen de la Stencil, su historia y artistas que la han utilizado, así como su parte más técnica y consejos prácticos pera utilitzarla como:

1. Junta una placa radiográfica, acetato, o cartón; un cutter, cinta de enmascarar, aerosol y tu idea.
2. Dibuja tu diseño en la plantilla y corta la imagen.
3. Mete todo a tu bolso, espera que se haga de noche, busca una pared.
4. Apoya el molde o stencil en la pared, rocia la placa desde unos diez cm.